Επεκτάσεις MonoCMS: Rss burn

Αυτόματη εγγραφή αρχείου ροής RSS.

Λήψη έκδοσης: 1.0.2  

Ενημέρωση:
  • 01 Οκτώβρη 2017 - Πλήρης υποστήριξη για την ελληνική έκδοση.