Επεκτάσεις MonoCMS: Autologout

Το autologout αποσυνδέει τον συνδεδεμένο χρήστη, μετά από ορισμένο χρόνο.
Η συνεδρία λήγει αυτόματα μετά από το πέρας του χρόνου που ορίζει ο χρήστης.

Για να κλειδωθεί το σύστημα, μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο αυτόματης αποσύνδεσης σε 0.

Λήψη έκδοσης: 1.1  

Τελευταία νέα:
  • -