Επεκτάσεις MonoCMS

Οι επεκτάσεις είναι ένας τρόπος αναβάθμισης των λειτουργιών του συστήματος, τις οποίες μπορείτε προαιρετικά να εγκαταστήσετε.
Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, αρκεί να μεταφέρετε το αρχείο της επέκτασης, στον φάκελο plugins.

Σημείωση: Οι επεκτάσεις είναι κοινές και για τις δύο εκδόσεις του MonoCMS, αγγλική και ελληνική.

Autologout
Rss burn