Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, 2017

Πλαϊνό μενού περιήγησης για την επόμενη έκδοση

Πλαϊνό μενού περιήγησης θα περιλαμβάνει η επόμενη έκδοση του MonoCMS, που αναμένεται τις επόμενες μέρες.
Το υπάρχον μενού θα συνεχίσει να υπάρχει φυσικά και θα δίνεται η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των δύο, μέσα από τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης μικρές βελτιώσεις στην εμφάνιση του πίνακα ελέγχου.