Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, 2017

Βοηθήστε να βελτιώσουμε το MonoCMS

Το MonoCMS χρειάζεται τη βοήθειά μας...!

Περιμένουμε τις προτάσεις σας, είτε πρόκειται για γραπτή γνώμη, είτε για επεξεργασία του κώδικα του συστήματος. Όπως προτιμά (και ξέρει) ο καθένας.
Για όποιο σχετικό θέμα με την ανάπτυξη του MonoCMS, επικοινωνείτε κατά προτίμηση μέσω του blog, ώστε να υπάρξει και γενικότερη συμμετοχή και συζήτηση.

Ανοιχτού κώδικα, ανοιχτό στην επικοινωνία, ανοιχτό στη δημιουργικότητα.

Συμβουλή - tip:

Οι σημαντικότερες ανάγκες του CMS αυτή τη στιγμή είναι:

  • Προγραμματιστές Javascript, για το κομμάτι ... της javascript.
  • Designers - σχεδιαστές ιστοσελίδων για διαμόρφωση της εμφάνισης του πίνακα ελέγχου και των προτύπων index και page.
Αναφέρομαι στα δύο παραπάνω στα οποία θεωρώ οτι υστερούμε, απλά για να βοηθήσω σχετικά με το ποια κατεύθυνση μπορούμε να πάρουμε. Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του γνώμη και βάσει αυτής θα πορευθεί. Όλες οι ιδέες θ'ακουστούν και το blog είναι ένας χώρος ανοιχτός για κάθε συζήτηση.