Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, 2017

MonoCMS 3.1.1 με στατιστικά επισκεπτών

Η έκδοση 3.1.1 συνοδεύεται από την επιλογή καταμέτρησης των επισκεπτών του ιστότοπού σας. Πρόκειται για ένα βασικό σύστημα που καταγράφει τους επισκέπτες, μετρώντας τις προβολές των σελίδων και τις σελίδες που επισκέπτονται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην κύρια σελίδα του πίνακα ελέγχου, αλλά μόνο στους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα στατιστικά στοιχεία από τις ρυθμίσεις, για οικονομία στους πόρους του συστήματος.

Σημείωση: Το σύνολο των δημοσιεύσεων και το σύνολο των σελίδων εμφανίζονται μαζί με τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία, αλλά
δεν βασίζονται στο σύστημα στατιστικών στοιχείων. Αν απενεργοποιήσετε τα στατιστικά στοιχεία, δεν θα εμφανίζονται στην κύρια σελίδα, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στο μενού.